ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Μετά από ένα μακροχρόνιο ειρηνικό αγώνα και την αθέτηση των προτάσεων και υποσχέσεων της Μεγάλης Βρετανίας για την υλοποίηση του πόθου των Κυπρίων, Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ξέσπασε το κίνημα της ΕΟΚΑ για να υλοποιήσει το όνειρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959

Κατάθεση Δελτίου Πορείας Προσφορά στην κοινωνία και στην πατρίδα ΛΟΧΟΣ ΗΡΩΩΝ, ΕΟΚΑ 1955-1959