ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Η εκδήλωση αυτή αφορά τη ζωή, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τους ανθρώπους της κατεχόμενης Κύπρου (Ριζοκάρπασο, Αγ. Τριάδα, Γιαλούσα, Μεσαορία, Καρπασία, Λευκωσία και Κερύνεια). Πρόκειται για μια έκθεση φωτογραφίας της οποίας το υλικό ευγενώς παραχωρήθηκε από τον συγγραφέα Λεύκιο Ζαφειρίου.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 7.00 μ.μ.
έως 30.06.2016
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση

Κατεχόμενη Κύπρος:… μια περιδιάβαση