ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Ένα βιβλίο "έργο βίου" το οποίο καταπιάνεται με τη γενική ονοματολογία και επικεντρώνεται στα κυπριακά ανθρωπωνύμια, με σύντομη αναφορά στα βαφτιστικά και πατρωνυμικά επώνυμα.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων

Κυπριακή Ονοματολογία τα Οικογενειακά ονόματα των Κυπρίων