ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Κυπριακή σατιρική κωμωδία: “ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΕΣ”

Σε ένα χωριό της Κύπρου οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία, επειδή έχουν καταφέρει να πάρουν στα χέρια τους το σχετικό πληρεξούσιο. Οι άνδρες τώρα ασχολούνται με το νοικοκυριό και είναι δούλοι των γυναικών!!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 / 8.30 μ.μ.
έως 16.04.2016
ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΥΖΕ