ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Ο Γιώργος Κυπραίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1946 από γονείς Έλληνες, καταγόμενος από τη Χίο. Φοίτησε στο κλασικό τμήμα του Αβερωφείου Γυμνασίου Αλεξανδρείας και ταυτόχρονα στο Γαλλικό Λύκειο.

ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου

Κύπρος: Ένα έθνος, δύο κράτη Η παρουσία των Ελληνοκυπρίων στην Αλεξάδρεια της Αιγύπτου