ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Κύπρος και Κρήτη: μια σχέση αιώνων σφυρηλατημένη με κοινές παραδόσεις και κοινή καταγωγή

Εκδήλωση ανάδειξη της ιστορικής καταγραφής των σχέσεων της Κύπρου με περιοχές της Ελλάδος και παρουσίαση προσωπικοτήτων Κυπριακής καταγωγής με έντονη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ