ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν Με

Ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Πατρός Ιησούς Χριστός, παρότρυνε τους Μαθητές Του να επικαλούνται το Άγιο Όνομά Του ζητώντας ό,τι χρειάζονται στην επιτέλεση του έργου τους επί της Γης...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ