ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια και αποτυπώνουν ένα βασικό στοιχείο του αστικού χώρου, τη σκάλα. Με τις «Κλίμακες» η Παπασπύρου θέλει να τονίσει τη σημασία που έχουν οι σκάλες για την κατοίκηση και την ποιητική βίωση του αστικού χώρου.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 / 8.00 μ.μ.
έως 18.05.2018
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου
Κλίμακες, 2017 Ποικίλες διαστάσεις, με κυμαινόμενο ύψος από 28 εκ. έως 150 εκ. Καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι Staircases, 2017 Paper and polyester, dimensions variable, height from 28 to 150cm

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου

Κλίμακες – έκθεση της Ρένας Παπασπύρου