ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Θα μιλήσουν Εκπρόσωπος της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, ο κ. Χρήστος Λαμπρίας, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωρίου Κυθρέας και ο Δρ Πέτρος Καρεκλάς, Δήμαρχος Κυθρέας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή

Κυθρέα – Όραμα για επιστροφή