ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Το βιβλίο αφιερώνεται στα 60 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλώντας για πορεία ειρήνης εννοώ πορεία διεκδίκησης της ειρήνης, που μπορεί να είναι ειρηνική, πολύ ταραγμένη, ενίοτε και ματωμένη. Τέτοια ήτανε η πορεία του Λαμπράκη, όπως και της Κύπρου, εδώ και πολλές δεκαετίες, που από το 1963 έχει δύο πτυχές, την εσωτερική και τη διεθνή.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης

Λαμπράκης – Κύπρος Κοινή Πορεία Ειρήνης