ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκά στην κορυφή

Τα περισσοτέρα διηγήματα στο βιβλίο "Λευκά στην κορυφή" αναφέρονται στη ζωή της Νέας Υόρκης, είναι σύντομη και ευρηματική από τη συγγραφέα. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες, ο φυσικός ή μη θάνατός τους, είναι όψεις κάποιων κοινωνικών ή οικονομικών επιπέδων....

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή

Λευκά στην κορυφή