ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Ρήματα κι επιρρήματα….
...«σκιαγραφούν» με τον πιο εύστοχο τρόπο την ψυχική διάθεση, τις επιθυμίες, τις προθέσεις των ηρώων
στη ρίμα των ερώτων…
...όταν οι έρωτες παίρνουν σάρκα και οστά μέσα από το λυρικό «μουσικό λόγο»…
Λυρικοί έρωτες: 13 και 1 φωτεινά σημεία…
...όταν η συνύπαρξη υπέροχων μελωδιών αλλά και ρυθμοτονικού λόγου γέννησαν αγαπημένες άριες και ντουέτι…

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες

Λυρικοί έρωτες: 13 και ένα φωτεινά σημεία από όπερες και οπερέτες