ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Ένα βιβλίο για το διαζύγιο και τις νέες οικογένειες που μπορεί να δημιουργηθούν μετά από αυτό.
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για μεγάλα παιδιά και εφήβους για εκδόσεις του έτους 2014, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!

Μα, μπαμπά, είναι χάλια!