ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Μαρτυρίες

Το Θεατρικό δρώμενο "Μαρτυρίες" είναι αποτέλεσμα συλλογής και επεξεργασίας προφορικών ιστοριών, προσωπικών αφηγήσεων, αναμνήσεων και γραπτών πηγών για την κατεχόμενη κωμόπολη της Κυθρέας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες

Μαρτυρίες