ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Η Κύπρος ως η ιδιαίτερη πατρίδα του γράφοντος και η Κωνσταντινούπολη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ο Ελληνισμός της Αιγύπτου και της εν γένει Διασποράς, η ταυτότητα και η ένταξη των προσφύγων στην ελλαδική κοινωνία...

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη

Με οδηγό την ιστορική μνήμη