ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με τη συναίσθηση λοιπόν της ευθύνης του απλού πολίτη, κατέγραφα κατά τα τελευταία 25 συναπτά έτη τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αγωνίες και τις ανησυχίες μου για όσα συνέβαιναν γύρω μου και διαμόρφωνα ή επηρέαζαν τρείς βασικούς άξονες, στους οποίους πιστεύω ακράδαντα και για τους οποίους πονώ βαθύτατα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί

Με πόνο ψυχής… Σκέψεις και προβληματισμοί