ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Το ακατάπαυστο ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και του επιστημονικού κόσμου για την πόλη της Αμμοχώστου και την ιστορία της, έχει τα τελευταία χρόνια οδηγήσει σε μια πληθώρα μελετών και πληροφοριών, με τις οποίες γίνεται πιο γνωστή και κατανοητή η ζωή και η σημασία της πόλης στο ρου της ιστορίας της Κύπρου και της Μεσογείου.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας

Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Αμμόχωστος: Τόπος, Αρχιτεκτονική και Αστική Εμπειρία, 13ος – 16ος Αιώνας