ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Από την εποχή της πρωτοπόρου αρχαιολογικής δράσης της Σουηδικής Αποστολής στην Κύπρο και στη συνέχεια του πατέρα της Κυπριακής Προϊστορίας Πορφύριου Δίκαιου, η έρευνα για την Νεολιθική περίοδο στη μεγαλόνησο έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο. Ειδικότερα, την τελευταία τριακονταετία, η αρχαιολογική σκαπάνη αλλά και οι έρευνες επιφανείας έφεραν στο φως νέες θέσεις που προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την δομή της κοινωνίας, την οικονομία και την ιδεολογία των κατοίκων του νησιού των νεολιθικών χρόνων.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης εκδήλωσης:

https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=11292

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές

Μια φορά κι ένα καιρό… στην Κύπρο. Η Νεολιθική εποχή: νέα δεδομένα και προοπτικές