ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Όπως σημειώνει η κ. Αργυρώ Ξενοφώντος, εκ των συνεπιμελητριών του τόμου, στην Κύπρο, σε παλαιότερες κυρίως εποχές, τα παραμύθια αποτελούσαν το βασικότερο μέσο ψυχαγωγίας τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Μέσα από αυτά ο καθένας μπορούσε να δει την καθημερινότητα, τα πιστεύω, τα ήθη, τα έθιμα, ακόμα και τους πόθους του να ξεδιπλώνονται σχεδόν ζωντανά μπροστά στα μάτια του.

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν

Μιαν βολάν τζι’ έναν τζιαιρόν