ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 / 9.00 μ.μ.
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Τάκης Κωνσταντακόπουλος και Ανδριάνα Κόλλια.

Ενορχήστρωση και καλλιτεχνική επιμέλεια Γιώργος Σαλβάνος.

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι

Μιχάλης Βιολάρης 48 χρόνια τραγούδι