ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Μικρασιάτες λογοτέχνες μέλη της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών έγραψαν για το 1922