ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μικρός Κύκλος

Τον Νίκο Παπαλουκά απασχολεί ο Άνθρωπος και ο Τόπος με την ευρύτερη έννοια, καθώς επίσης Ο Μύθος και η Ποίηση, φορείς αιωνίων αληθειών και αξιών με τα οποία βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο. Οι αλήθειες και οι αξίες αυτές βρίσκουν εφαρμογή μορφοπλαστικά μέσα από τα έργα του Νίκου Παπαλουκά και με αυτό τον τρόπο αποκτούν νόημα ως εικαστικά γεγονότα.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
έως 20.03.2016
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος

Μικρός Κύκλος