ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μιλώντας με Μορφές του Αιώνα Η συνέντευξη του Αλέκου Λιδωρίκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ’ στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 1972

Η συνέντευξη θα παρουσιαστεί υπό μορφήν θεατρικού αναλογίου με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο και τον δημοσιογράφο Χρήστο Μιχαηλίδη.

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μιλώντας με Μορφές του Αιώνα Η συνέντευξη του Αλέκου Λιδωρίκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ’ στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 1972

Μιλώντας με Μορφές του Αιώνα Η συνέντευξη του Αλέκου Λιδωρίκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ’ στη Λευκωσία το Δεκέμβριο του 1972