ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

“Μητέρας έργον”

Θα τιμηθούν οι κυρίες Στυλιανή Πλευράκη Πρεσβυτέρα εκ του Ορθοδόξου Ιδρύματος Ελλάδας & Κύπρου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ για τη προστασία της ανύπαντρης μητέρας και του παιδιού που κινδυνεύει και Μαίρη Καλατζοπούλου Καθηγήτρια Πιάνου μέλος του ΔΣ του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου "Τζίνα Μπαχάουερ".

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”

“Μητέρας έργον”