ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ

Μνήμῃ Μεγάλου Ευεργέτου Γεωργίου Σ. Φραγκούδη

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Θ. Μάζη

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα