ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΡΕΣΙΤΑΛ

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Ο Γιάννης Γεωργίου παρουσιάζει έν σόλο ρεσιτάλ από δημοφιλή έργα των Τσαϊκόφσκι, Σοπέν. Λιστ, Ντεμπυσσύ, Νικόλα Οικονόμου κ.ά.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου

Μουσικό κολάζ με τον Γιάννη Γεωργίου