ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Νέα Ευθύνη

Η Νέα Ευθύνη απο τον Σεπτέμβριο του 2013 εισήλθε σε μια ανανεωμένη περίοδο. Με επίπονη εργασία και σαφείς στόχους διαμόρφωσε έναν τόπο όπου, κατά κοινή ομολογία, φιλοξενήθηκε και φιλοξενείται η πιο ουσιαστική έκφραση της τέχνης στη χλωρα και την γλώσσα μας σήμερα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικό σχήμα με την επιμέλεια του Βασίλη Οικονόμου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη

Νέα Ευθύνη