ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το ΑΠΚΥ, κρατικό και αποκλειστικά εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσφέρει ποιοτικές πανεπιστημιακές σπουδές και χρηστικούς τίτλους σπουδών για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 /
έως 5.09.2017