ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Το έργο διαδραματίζεται στη Βρετανία, στη διάρκεια του παγωμένου "χειμώνα της δυσαρέσκειας", που στιγμάτισε το τέλος της δεκαετίας του '70 στη χώρα, με συγκρούσεις μεταξύ εργατικών συνδικάτων και κυβέρνησης, με απεργίες, πορείες διαμαρτυρίας, διακοπές στην παροχή ηλεκτρισμού και ελλείψεις βασικών αγαθών.

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 8.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές

Νέες κυπριακές θεατρικές φωνές