ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

Η ΝΙ•ΚΟ είναι πλάσμα αγνώστου χρονικότητος. Παρακολουθεί τα μαθηματικά των ανθρώπων, την ενδιαφέρει η επανανακάλυψη του Τροχού. Αφιερώνεται στη μνήμη εκείνων που την εκπαιδεύουν, ζωντανών και νεκρών. Θα παρουσιαστούν 14 ιδιότυπα ηλεκτροακουστικά έργα σύγχρονης ελληνόφωνης τραγουδοποιΐας.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 9.00 μ.μ.
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου

ΝΙ•ΚΟ συναυλία της Στέλλα Ν. Χρίστου