ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Νίτσα

Έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί αρκετά για την ιστορία της Νίτσας Χατζηγεωργίου, αγωνίστριας της ΕΟΚΑ με σημαντική συνεισφορά. Για τα κύρια σημεία της αγωνιστικής της δράσης γίνεται αναφορά στο έργο, άλλοτε ακροθιγώς, άλλοτε πιο εκτεταμένα, άλλοτε ευθέως, άλλοτε πλαγίως.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 / 8.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα

Νίτσα