ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ο αρωματοποιός

Το βιβλίο βασίζεται στη ζωή ενός υπαρκτού χαρακτήρα που μαθαίνει την τέχνη του αρωματοποιού και κοσμητολόγου ξεκινώντας από την Αλεξάνδρεια του 1930 για να καταλήξει στη Γαλλία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός

Ο αρωματοποιός