ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Τον Ιούλιο του 1774 στο χωριό Κιουστούκ Καϊναρτζή, στη δεξιά όχθη του Δουνάβεως, υπεγράφη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας η ομώνυμη συνθήκη ειρήνης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)

Ο Ελληνισμός μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)