ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο πασάς εκφράζει το παράπονό και καημό του στον Χατζηβάτη ότι ο πατέρας ου ο Σαρκαζίν Αγάς, άφησε απλήρωτους πολλούς εργάτες.Έτσι λοιπόν έδωσε στον Χατζηβάτη........

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης

Ο Καραγκιόζης προφήτης