ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Το Σπίτι της Κύπρου και η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων διοργανώνουν διημερίδα για τον Κυπριακό Απελευθερωτικό Αγώνα 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 / 6.00 μ.μ.
έως 10.10.2015
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία

Ο Κυπριακός Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-59 στην Ελληνική Λογοτεχνία