ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Σημειώσεις καθημερινότητας που γράφτηκαν την περίοδο 1980-2014 και αφορούν διάφορες εκφάνσεις του βίου: την καθημερινή συμπεριφορά, τον έρωτα, την κοινωνική και την πολιτική ζωή, τη λογοτεχνία και την τέχνη.

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας Σημειώσεις Καθημερινότητας