ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη προς την αειφόρο ανάπτυξη, στην εποχή των κλιματικών κρίσεων

Ο Πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη προς την αειφόρο ανάπτυξη, στην εποχή των κλιματικών κρίσεων

Ο Πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη προς την αειφόρο ανάπτυξη, στην εποχή των κλιματικών κρίσεων