ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πολιτισμός της Ενσωμάτωσης

Το Δίκτυο Μορφωτικών Ινστιτούτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης / European Union National Institutes for Culture, EUNIC Cluster Athens, του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι το Σπίτι της Κύπρου, και η μη κερδοσκοπική δράση Study in Greece, η δικτυακή πύλη της οποίας αποτελεί επίσημη πηγή πληροφόρησης της Ελληνικής Πολιτείας για τις σπουδές στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την ανάρτηση μιας σειράς σύντομων βίντεο, τα οποία βασίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 /
έως 9.11.2018