ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Δεν Ξεχνώ: Εκδήλωση – Οδοιπορικό στις κατεχόμενες περιοχές της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας

Η εκδήλωση θα γίνει µε συµµετοχή αντιπροσωπειών του ∆ήµου Κυθραίας και των κατεχόµενων περιοχών της πόλης και κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας (Παλαίκυθρο, Γερόλακκος, Οµορφίτα, Αγ. Κασσιανός, κ.ά.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 7.00 μ.μ.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ
Κέκροπος 3, Πλάκα