ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

Ομιλία με θέμα: ” Το άγχος των εξετάσεων και η εφηβεία”

Να μην υπάρξει στο μέλλον παιδί το οποίο θα φύγει από το σχολείο και θα νιώθει ανίκανο, παραμελημένο, απογοητευμένο επειδή έχει τον δικό του ρυθμό και δεν μπορεί να αποδώσει μέσα από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 / 6:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα