ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Το Σπίτι της Ευρώπης Αθηνών και ο Διαλεκτικός Όμιλος της Αγ. Παρασκευής θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για το δημοτικό τραγούδι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 / 6.45 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι

Όταν η ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι