ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Ο Παλαμήδης, ένα πρόσωπο σημαντικό για τον Ελληνικό Πολιτισμό όμως ξεχασμένο στα βάθη των αιώνων. Ένας ήρωας του Τρωικού Πολέμου που δολοφονήθηκε με λιθοβολισμό μετά από σκευωρία του Οδυσσέα και του Αγαμέμνονα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών

Παλαμήδης Το αηδόνι των Μουσών