ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Πανηγυρικές ακολουθίες του Αγίου Πολυδώρου

Στον Ιερό Ναό θα εκτίθεται για προσκύνηση η τιμία Κάρα του Κυπρίου Νεομάρτυρα Αγίου Πολυδώρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 / ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
έως 3.09.2020
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Χαιρεφώντος 10, Πλάκα-Αθήνα