ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΝΤΟΥ μαρτυρίες, μεταμορφώσεις

Ο Ταξιδιωτικός χωρόχρονος αποτελεί, μεαξύ άλλων, το διευρυμένο, ανοιχτό πεδίο των φαινομένων, τα οποία κατά κάποιον τρόπο ξαναγράφει, μάλλο αντιγράφει κατά το δοκούν, ο συγγραφέας,

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ