ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Παράκτιες Αρχιτεκτονικές και Πολιτικές του Τουρισμού: Τοπία Αναψυχής στο Ηλιόλουστο Παγκόσμιο

O τόμος προσφέρει μια σύνθετη και διεισδυτική διερεύνηση για τους τρόπους με τους οποίους ο τουρισμός αναψυχής δημιούργησε παγκόσμιες συνδέσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταμορφώνοντας παράκτιες περιοχές, παραδοσιακές κοινωνίες και εθνικές οικονομίες.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 / 8:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=16456