ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Ο μελλοντικός βιογράφος του Κάλβου, ο ερευνητής και ο αναγνώστης του ποιητή έχει στα χέρια του ένα έργο, στο οποίο όλες οι πληροφορίες τεκμηριώνονται και στηρίζονται σε έγκυρη βιβλιογραφία και αρχειακή έρευνα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου

Παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου