ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση Εκδόσεων Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Σπίτι της Κύπρου και το Μορφωτκό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) παρουσίαζουν τις εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ