ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση Εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου

Παρουσίαση των εκδόσεων Cypriot Medieval Ceramics, Byzantine Lead Seals from Cyprus, vol.2, Identity/Identities in Late Medieval Cyprus

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 7.00 μ.μ.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ