ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρουσίαση Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους σε εκπροσώπους των πιο κάτω κυπριακών πανεπιστημίων από τις 17.00 – 20.30 στον ίδιο χώρο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 6.00 μ.μ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ