ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Η Ανθολογία εκδόθηκε από τον Οργανισμό Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος 2017 σε συνεργασία με την Εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου, στο πλαίσιο των δράσεων του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Πάφος2017.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Παρουσίαση της Ανθολογίας Πάφος, Λόγος Ποιητικός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα